Op 7 december 1946 vaart de Weltevreden in alle vroegte de haven van Rotterdam uit en zet koers richting de Archipel. Het schip, dat in de oorlog is omgebouwd voor troepentransport heeft dit keer slechts een kleine groep militairen aan boord. De meest passagiers zijn burgers, repatrianten: een grote groep ‘in Indië gewortelden’ en zo’n driehonderd ‘Indonesiërs’.

Onderwerpen in deze zoektocht zijn:
‘Indonesiërs keeren naar hun vaderland terug’, kopt Het Parool
Polygoon Journaal
57 Nederlandse vrouwen nu Indonesisch staatsburger

‘Indonesiërs keeren naar hun vaderland terug’, kopt Het Parool
Voor de Indonesiërs is het de eerste mogelijkheid om terug te keren naar de Archipel. Velen maken daar dan ook gebruik van; een derde van de naar schatting 800 tot 1000 Indonesiërs die dan in Nederland wonen. Het zijn vooral (oud)studenten en zeelieden, van wie er ruim vijftig intussen getrouwd zijn met een Nederlandse vrouw.

Tijdens de oorlogsjaren raakten ze afgesneden van hun vaderland; ze hielden het hoofd boven water met zang- en dansvoorstellingen, sloten zich aan bij het Nederlandse verzet en voeren op omgebouwde schepen met geallieerde troepen. Nu keren ze terug om hun steentje bij te dragen aan hun eigen natie, de Republiek Indonesië. Van hun republikeinsgezinde Nederlandse vrienden krijgen ze bij het afscheid vier kisten met boeken en medicijnen mee.

vragen

  • Wie waren aanwezig bij het afscheid van de passagiers van de Weltevreden op 6 december 1946 in de haven van Rotterdam?
  • Was u er zelf bij, of familieleden, of kennissen van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia (PI) of van de Vereniging Nederland Indonesië (VNI)?
  • Heeft u foto’s, krantenknipsels, of andere ooggetuigenverslagen van het afscheid?


Polygoon Journaal
Bij aankomst in de haven van Jakarta, ruim drie weken later, op 1 januari 1947, trekt de groep veel aandacht. De cameraman van het Polygoon Journaal filmt hoe de Nederlandse vrouwen aan wal klauteren. Ze worden geïnterviewd door Indonesische verslaggevers, terwijl fotografen de bagagecontrole bij de douane vastleggen. Aan het eind van de kade staat al een trein klaar om het hele gezelschap naar Yogyakarta te brengen. De Nederlandse militaire politie begeleidt het konvooi tot de grens met het Republikeinse gebied, 40 kilometer verderop, net buiten Jakarta.

vragen

  • Kent u een van de vrouwen die te zien zijn in het Polygoon journaal? Of een van de mannen?
  • Heeft u zelf foto’s, krantenknipsels of andere documenten m.b.t de aankomst van de groep Indonesiërs in Tanjung Priok?

57 Nederlandse vrouwen nu Indonesisch staatsburger
Een republikeinse journalist heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er in totaal 57 Nederlandse vrouwen zijn die met hun Indonesische echtgenoten zijn meegereisd. Onder hen de vier Amsterdamse vrouwen Dolly Zegerius (21) en de zussen Miny (20), Annie (23) en Betsy Kobus (24).

Dolly reist met haar man Tarjo, een net afgestudeerde topograaf met wie ze in 1943 trouwde, en hun zoontje Narjo.

De zusjes Kobus zijn alle drie getrouwd met Indonesische zeelieden die na de oorlog in Amsterdam verzeild raakten. Hun moeder Mien Hekkelman reist met hen mee.

vragen

  • Herkent u de vrouw op de foto? Op de koffer die ze bij de douane in de haven van Jakarta laat zien, staat de naam Grissee geschreven. Wat kunt u over haar vertellen?
  • Kent u een van de andere vijftig vrouwen die samen met haar man met de Weltevreden naar Indonesië is vertrokken eind 1946?  Weet u hoe het die vrouwen is vergaan in Indonesië? Wat is hun verhaal?