Colofon

Initiatief en redactie website: Hilde Janssen

© teksten Hilde Janssen

© kaart Java/Indonesië Marcel Groenen

© Beeldmateriaal:

De websiteredactie heeft  haar uiterste best gedaan om de rechten van al het kopierechthoudende materiaal te verwerven dat op de website gepubliceerd is. Indien u van mening bent dat u de kopierechthouder bent van materiaal gepubliceerd op Enkelereisindonesie.nl en u totzover geen toestemming heeft verleend, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de redactie  via info@hildejanssen.nl

Met dank aan

Achtergrond literatuur

Abeyasekere, Susan; Jakarta.  A History, Singapore 1987.

Adams, Cindy; Sukarno. Een autobiografie uit de mond van de president, Den Haag 1967.

Affandi, Nani Nurani; Penyanyi Istana. Suara Hati Penyanyi Kebanggaan Bung Karno, Jakarta 2010.

Barkman, C.D; Bestemming Jakarta. het herstel van de Nederlnds-Indonesische betrekkingen, Amsterdam 1993.

Beuys, Barabara; Leven met de vijand. Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945, Amsterdam 2012.

Chudori, Leila S; Pulang. Sebuah Novel, Jakarta 2013.

Crouch, Harold; The Army and Politics in Indonesia. Revised edition, New York 1978.

Doorn, J.A.A. van, en Hendrix W.J; Ontsporing vna Geweld. Het Nederlands-indonesisch conflict, Zutphen 2012.

Elands, Martin (ed.); De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd, Amsterdam 2014.

Elson, R.E; Suharto. A political Biography, Cambridge 2001.

Jong, Lou de; Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a en 11b, Nederlands-Indië I en II, eerste en tweede helft, Den Haag 1985.

Jong, Lou de;  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945, deel 11c, Nederlands-Indië III, Leiden 1986.

Jong, Lou de; Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945, deel 12, Epiloog, tweede helft, Leiden 1988.

Giebels, Lambert; Soekarno Nederlands onderdaan. Een biografie 1901-1950. Amsterdam 1990.

Giebels, Lambert; Soekarno President. Een biografie 1950-1970. Amsterdam 2001.

Groenen, P.M.H; Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950, Den Haag 1991.

Heuken, Adolf; Atlas Sejarah Jakarta, Jakarta 2014.

Koch, Chistopher; The Year of Living Dangerously, New York/London/Victoria/Toronto 1995.

Manning, Chris & Diermen, Peter van (ed); Indonesia in Transistion. Social Aspects of Reformasi and Crises, Singapore 2000.

May, Brian; The Indonesian Tragedy, Singapore 1984.

McDonald, Hamish; Suharto’s Indonesia, Victoria 1980.

Meijer, Hans; Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962, Utrecht 1994.

Moor, J.A. de; Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant, Amsterdam 2011.

Peters, Robbie; Surabaya, 1945-2010. Neighbourhood, State and Economy in Indonesia’s City of Struggle, Singapore 2013.

Poeze, Harry; In het land van de overheerser I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950, Dordrecht/Cinnaminson 1986.

Presser, J; Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 II, Den Haag 1977.

Rinakit, Sukardi; The Indonesian Military after the New Order, Singapore 2005.

Ryter, Loren; ‘Pemuda Pancasila: The Last loyalist Free Man pf Suharto’s Order?’ in Indonesia no. 66, October 1998.

Ryter, Loren; ‘A Tale of Two Cities’, in Inside Indonesia no. 63, 2000.

Ryter, Loren; ‘Reformasi Gangsters. Preman have had to change to stay in business’ in Inside Indonesia no. 82, 2005.

Scagliola, Stef; Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking, Amsterdam 2002.

Schaik, A. van; Malang. Beeld van een stad, Purmerend 1996.

Schwartz, Adam & Paris, Johnathan; The Politics of Post-Suharto Indonesia, Singapore 1999.

Soerjoatmodjo, Yudhi; IPPHOS, Indonesian Press Photo Service: remastered edition, Jakarta 2013.

Soerjosoemarno, Yapto S; Percikan Pemikiran, Jakarta 1993.

Sutojo, Nani Nurrachman; Saya, Ayah, dan Tragedi 1965. Kenangan Tak Terucap, jakarta 2013.

Tempo; Douwes Dekker. Sang Inspirator Revolusi, Jakarta 2012.

Tempo; Pengakuan Algojo 1965. Investigasi Tempo perihal Pembantaian 1965, Jakarta 2014

Tempo; Masa Misterius Malari, Rusuh Politik Pertama dalam Sejarah Orde Baru, Jakarta 2014.

Willems, Wim; De uittocht uit Indië 1945-1995, Amsterdam 2001.

Witjes, Ben; Indonesië, cultuurboek bij de Teleac-cursus Indonesië: taal en cultuur, Zutphen 1990.

Yudowidoko, Didik W; Jejak Sang Pemburu. Fragmen Kehidupan Mas Yapto, Jakarta 2011.