Tijdens mijn onderzoek naar de levensgeschiedenis van Dolly, Miny, Annie en Betsy bleef ik wel vaker zitten met vragen die de vrouwen niet (meer) konden beantwoorden en waar archiefonderzoek ook geen uitkomst bood. Misschien kunt u mij een stapje verder helpen met informatie over de reis aan boord van de Weltevreden, de Hollandse oorlogsjaren en het verzetswerk van moeder Kobus en Betsy; Annie’s typewerk voor Het Parool, Dolly’s tijd in de gevangenis, de optredens van Indonesische muziek- en dansgroepen in het Koloniaal Instituut, de Indonesische zeelieden in Amsterdam, of kunt u meer vertellen over de roerige tijden die de passagiers van de Weltevreden ondervonden in Indonesië tussen 1947 en 1949, of daarna. Wie weet herkent u wel iemand op een van de foto’s.